Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

27/2023 Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich

Reklama
Nabór od 27.09.2023 do 27.10.2023 23:59
Departament Rolnictwa i Geodezji
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 500 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 27/2023 Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich.

Celem otwartego konkursu ofert nr 27/2023 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą „Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich” jest poprawa  kondycji i warunków fitosanitarnych, a tym samym zwiększenie odporności na choroby rodzin pszczelich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zakup dla nich profesjonalnej mieszanki paszowej w postaci ciasta, nastąpi zgodnie z opracowanym szczegółowo zapotrzebowaniem na podstawie danych Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Po stronie oferentów leży opracowanie programu dystrybucji i dystrybucja pokarmu, przy czym muszą oni zachować właściwe proporcje w zależności od ilości rodzin pszczelich, które będą przez nich zgłoszone. Stosownie do swojego doświadczenia i potencjału będą odpowiadali za dystrybucję pokarmu pszczelego lokalnie lub regionalnie, w rozumieniu § 1 pkt 14 i 15 załącznika nr 1 do uchwały Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

 

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama