Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Polacy aktywni na całym świecie. Polonijny konkurs regrantingowy 2023. Edycja druga

Reklama
Nabór od 13.07.2023 do 11.08.2023 23:59
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Łączny budżet 178,046 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. 

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, w tym::

1/ instytucje oraz organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami, zarejestrowane poza granicami Polski,

2/ grupy nieformalne powstałe w krajach poza Polską, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Konkurs odbywać się będzie w trzech edycjach. Nabór do pierwszej z nich zakończył się w czerwcu, druga edycja rozpoczyna się właśnie teraz, zaś trzecia odbędzie w październiku 2023 roku. Każda instytucja, organizacja lub grupa nieformalna może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek, z dofinansowaniem nie przekraczającym 10.000,00 złotych. Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 500.000,00 złotych, w tym co najmniej 150.000,00 złotych na obecną edycję konkursu.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, który musi stanowić co najmniej 5% wartości dofinansowania. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Wnioskodawcy oprócz wydatków merytorycznych mogą zaplanować również wydatki administracyjne. Jednak wsparcie tych wydatków z kwoty dotacji nie może być wyższe niż 10% wartości dofinansowania.

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama