Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 92/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Upowszechnianie i...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 92/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku
Nabór od 05.07.2023 do 26.07.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 30 tys. PLN
Kobiety
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 92/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert nr 92/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku

 

  1. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

1.

Wzmocnienie widoczności kobiet w życiu publicznym – rozwijanie kompetencji miękkich dla dziewcząt w wieku szkolnym.

 

0 zł

 

30 000 zł

2.

Wzmocnienie widoczności kobiet w życiu publicznym – budowanie aktywnej postawy kobiet w społecznościach lokalnych.

 

0 zł

 

30 000 zł

II. Opis zadań publicznych

 

Zadanie 1: Wzmocnienie widoczności kobiet w życiu publicznym – rozwijanie kompetencji miękkich dla dziewcząt w wieku szkolnym.

Celem zadania jest wzmocnienie głosu nastolatek uczących się w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych oraz rozwój kompetencji miękkich tych dziewcząt. W projekcie należy położyć nacisk na stworzenie przestrzeni/organizacje działań otwierających dziewczęta na przejmowanie inicjatywy, zachęcanie do aktywnego działania,  umożliwiającej budowanie pewności w przyszłości, a także na rozwój umiejętności, społecznych, liderskich i organizacyjnych.

Proponowane rezultaty zadania:

- liczba beneficjentek,

- liczba szkoleń/warsztatów/spotkań,

- liczba akcji informacyjno-edukacyjnych,

- liczba wdrożonych inicjatyw beneficjentek.

 

Zadanie 2: Celem zadania jest wzmocnienie kobiet od 18 roku życia w obszarze budowania pewności siebie oraz rozwoju kompetencji i umiejętności przydatnych w działalności społecznej, lokalnej. W projekcie mają być zawarte działania dedykowane dla pełnoletnich mieszkanek Poznania, które pozwolą na rozwój kompetencji miękkich oraz zbudowanie bazy do dalszego działania zawodowego lub społecznego.

Proponowane rezultaty zadania:

- liczba beneficjentek,

- liczba szkoleń/warsztatów/spotkań,

- liczba proponowanych działań.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 

  1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 września  2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  3. Oferent może ubiegać się w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert o maksymalną kwotę dotacji w wysokości: 30 000,00 zł. 

IV.Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 26 lipca 2023 r.
  2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (adres ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wziss@um.poznan.pl oraz dw. edyta_kasprzak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 1 sierpnia 2023 r. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama