Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs: Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

Reklama
Nabór od 03.07.2023 do 24.07.2023 14:00
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 11 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
  • edukację koordynator wolontariatu,
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem.

Wysokość dotacji i sposób jej wyliczania uzależniona jest od liczby wolontariuszy współpracujących z organizacją oraz liczby godzin przepracowanych przez wolontariuszy, co ma bezpośredni wpływ na wysokości wynagrodzenia koordynatora przewidzianej w projekcie, a także na wysokość finansowego pakietu wsparcia. Sposób wyliczenia odbywa się wg poniższych zasad.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godzina 14:00.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Sposób składania ofert:

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Webinaria

Dwa webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Dokumenty dotyczące konkursu:

Reklama