Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2023 rok z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w zadaniu: podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców
Nabór od 10.07.2023 do 25.08.2023 15:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku.

Rodzaj zadania: Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku – przeznaczone na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

 • Miejsce realizacji zadania: dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.
 • Zadanie powinno być kierowane przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. (UWAGA - trzy miesiące często nie są równoważne z 90 dniami) i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym 2023 (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Organizacja decyduje o tym, czy zadanie będzie realizowane poprzez powierzenie (finansowanie projektu) czy wsparcie (dofinansowanie).
 • Wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych.
 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego pod adresem https://www.witkac.pl.
 • W przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym załącza do oferty kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 • Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Zgodnie z trybem art.19 a ustawy łączna kwota środków finansowych przekazanych przez m.st. Warszawę tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama