Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nabór od 03.07.2023 do 03.08.2023 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Łączny budżet 260 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy, Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób..

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na realizację zadań publicznych pod nazwą:
a)    Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością.
b)    Wspieranie działań opiekuńczych, specjalistycznych oraz aktywizujących na rzecz osób starszych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama