Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie
Nabór od 26.06.2023 do 07.08.2023 15:00
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 120 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie..

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa oraz naboru kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie. 

Termin składania ofert: do dnia  7 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.

Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): do dnia 14 lipca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama