Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rozbudowa zbiorów muzealnych - 2023

Reklama
Nabór od 21.06.2023 do 31.08.2023 23:59
Dział Programów Wsparcia Finansowego
Łączny budżet 1,93 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 500 tys. PLN

Program dotacyjny Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów adresowany jest do instytucji kultury będących muzeami, które dopełniły procedury uzgodnienia statutu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które są wpisane do rejestru instytucji kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub kolekcji, z wyłączeniem sztuki współczesnej, o której dofinansowanie wnioskodawca może ubiegać się w programie rządowym "Narodowa kolekcja sztuki współczesnej". Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane wyłącznie na zakup danego obiektu lub kolekcji oraz pokrycie kosztów podatkowych, transakcyjnych lub aukcyjnych, jeśli takie występują.

Podstawowe informacje:

- dotacja ma charakter inwestycyjny;

- zadanie może trwać maksymalnie 90 dni;

- w ramach zadania wymagana jest realizacja zamkniętego katalogu działań określonego w regulaminie programu w §6 ust.7;

- wnioskodawca może złożyć w 1 naborze 1 wniosek.

Do wniosku należy załączyć:

- obligatoryjnie: skany 2 opinii eksperckich nt. autentyczności i wyceny, skan 1 opinii konserwatorskiej​ oraz dokumentację wizualną obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu;

- dodatkowo, jeśli muzeum posiada, skany: polityki gromadzenia zbiorów oraz dokumentu określającego procedury muzeum w zakresie nabywania obiektów.

Wnioski poprawne formalnie poddane zostaną ocenie merytorycznej i strategicznej.

Publikacja wyników na stronie nimoz.pl.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu dostępnym w dokumentacji konkursowej oraz na stronie NIMOZ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych 

https://bip.nimoz.pl/p,65,program-rozbudowa-zbiorow-muzealnych 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama