Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na...

Reklama
Jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2023 - 2024 pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”
Nabór od 21.06.2023 do 14.07.2023 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2023 - 2024 pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert skierowane jest do osób w wieku sześćdziesięciu i powyżej lat, które będą uczestniczyć w zajęciach ruchowych zorganizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Zadanie będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

1. Organizację i przeprowadzenie seminarium/spotkania tematycznego, podczas którego przeprowadzone zostaną teoretyczne wykłady dotyczące  zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych. Zaproszeni eksperci udzielą seniorom niezbędnych wskazówek jak w bezpieczny sposób przeprowadzać treningi.

2. Organizację i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć ruchowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych. Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 15-20 osobowych, w różnorodnych formach dostosowanych do przetrzeb i zainteresowania osób ćwiczących.

3. Organizację i przeprowadzenie wydarzenia sportowo – integracyjnego dla seniorów biorących udział w projekcie jako wydarzenia podsumowującego.

Uwaga: Beneficjenci składający oferty do niniejszego konkursu na realizację powyżej opisanego zadania będą odpowiedzialni za koordynację programu w skali całego województwa łódzkiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama