Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - Małe dotacje w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: środki...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - Małe dotacje w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Białołęka w 2023 roku
Nabór od 19.06.2023 do 13.07.2023 10:28
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2023 roku.

Rodzaj zadania: Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Białołęka w 2023 roku.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2023 roku.

Miejsce realizacji zadania: dzielnica Białołęka m.st. Warszawy.

Zadanie powinno być kierowane przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Ofertę należy złożyć w Generatorze minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. (UWAGA - trzy miesiące często nie są równoważne z 90 dniami) i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 10 000,00 złotych.

Organizacja decyduje o tym, czy zadanie będzie realizowane poprzez powierzenie (finansowanie projektu) czy wsparcie (dofinansowanie).

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama