Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Przedłużono termin naboru wniosków w programie Mikro Granty dla organizacji sportowych

Reklama
Nabór od 16.06.2023 do 21.07.2023 23:59
Fundacja Orły Sportu
Łączny budżet 46,977 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja Orły Sportu – operator krajowy programu Mikro Granty rozpoczął 16 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00 nabór wniosków, który potrwa do 21 lipca 2023 r.

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację w 2023 r. Programu Mikro Granty do poziomu 46 977 tys. zł. Jest to odpowiedzią na ogromne zainteresowanie Programem. Ta decyzja oznacza, że więcej projektów otrzyma wsparcie. 

Jakie są cele programu?

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
  upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Skąd pochodzą środki finansowe?

Dysponentem funduszy jest Ministerstwo Sportu i Turystyki pochodzących ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu – Fundację Orły Sportu.

Dla kogo?

Mikro Granty przeznaczone są dla organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Jakie są podstawowe wymogi?

Wsparcie przysługuje Beneficjentom, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł.

Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 20 tys. zł. na jedno zadanie; przy czym jedna organizacja może zyskać wsparcie na nie więcej niż 5 zadań.

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Jakie inicjatywy są wspierane?

 • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
 • turnieje sportowe,
 • eventy,
 • konkursy,
 • i inne wydarzenia sportowe,

których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

Na jakie cele można przeznaczyć środki?

W ramach wsparcia ze środków Programu „Mikro Granty” możliwe jest finansowanie:

 • wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu,
 • transportu, wyżywienia, zakwaterowania,
 • promocji przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług wydawniczych,
 • obsługi sędziowskiej, technicznej, instruktorskiej i eksperckiej, informatycznej oraz medycznej.

Kiedy prowadzony jest nabór?

Nabór wniosków rozpoczyna się 16 czerwca 2023r. i trwa do 21 lipca 2023 r. do godz. 23.59.

Jaki jest termin realizacji zadań?

Zadania w ramach programu Mikro Granty realizowane są od 1.07.2023r do 30.11.2023 r.
Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Programie Mikro Granty znajdziesz w Regulaminie

Wnioski generowane i składane będą wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Amodit Mikro Granty - www.mikrograntysportowe.pl. Do uwierzytelnienia składanego wniosku niezbędne będzie użycie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego

Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Reklama