Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nabór od 16.06.2023 do 23.06.2023 15:59
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
  1. Zadanie mieści się w zakresie zadań publicznych o których mowa w § 6 ust. 1 Programu Współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do uchwały nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. oraz w art. 4 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy.
  2. Termin realizacji zadania musi zawierać się w bieżącym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
  3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  4. Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
  5. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  6. Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Zgodnie z zarządzeniem nr 1097/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2021 r., nie ma obowiązku składania wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama