Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023

Reklama
Nabór od 15.06.2023 do 03.07.2023 15:00
Departament Przedsięwzięć i Stypendiów
Łączny budżet 10,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 1 mln PLN
Młodzież, Dzieci

Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem” na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022, poz. 2463 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach trzech obszarów. 

Obszar 1 – Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych.

W ramach tego obszaru dofinansowane będą wydarzenia służące rozszerzeniu zasięgu działalności placówek oświatowych poza granicami Polski oraz podniesieniu atrakcyjności prowadzonej działalności dla dzieci i młodzieży, np. konkursy dla uczniów, warsztaty dla uczniów, olimpiady, dyktanda, wycieczki w kraju zamieszkania związane z polską historią oraz wycieczki do Polski (w trakcie roku szkolnego), wydarzenia związane z promocją języka polskiego oraz inne inicjatywy wspierające rozwój edukacji polonijnej i polskiej za granicą oraz utrzymanie struktur organizacji oświatowych i macierzy szkolnych.

Obszar 2 – Bon pierwszaka – wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych.

Celem działań w tym obszarze jest dofinansowanie wyprawki dla dzieci i uczniów rozpoczynających edukację w przedszkolach i szkołach polonijnych. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również wypłatę jednorazowego stypendium w wysokości 500 zł.

Obszar 3 – Bon maturzysty – wsparcie młodzieży klas maturalnych.

W ramach obszaru wsparcie mogą otrzymać uczniowie klas maturalnych w szkołach polskich i polonijnych, którzy w roku 2023 zdawali egzamin maturalny z języka polskiego, poprzez jednorazowe stypendium otrzymane za pośrednictwem wyłonionych podmiotów.

 

Wsparcie w ramach Przedsięwzięcia może być realizowane w ramach projektów rocznych (w 2023 r.) oraz dotyczyć wyłącznie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej, uczęszczających do placówek oświatowych poza granicami kraju.

Podmiot zgłaszający się do otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do zapoznania się
z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama