Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON w 2023 r
Nabór od 14.06.2023 do 07.07.2023 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON w 2023 r..

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 942/23 z dnia 12 czerwca 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaje zadań i  wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. Organizowanie regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Na realizację powyższego zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 120 000,00 zł pochodzącą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór ofert trwa do 7 lipca  2023 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama