Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Druga edycja „Programu Wsparcia Edukacji”

Reklama
Nabór od 01.06.2023 do 23.06.2023 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji tel. 22 34-74-459, 22 34-74-281, 22 34-74-480, 22 34-74-680 oraz pod adresem email: programyedukacyjne@mein.gov.pl
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań:

  1. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy;
  2. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego;
  3. organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół;
  4. organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów;
  5. inne działania mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Moduły programu

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

  • „Innowacyjna edukacja”,
  • „Edukacja patriotyczna”,
  • „Edukacja poprzez sport”,
  • „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach programu. Wnioski te mogą być złożone w ramach jednego albo dwóch modułów.

Wsparcie finansowanie w ramach programu 

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać dotację w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

Terminy

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 1 do 23 czerwca 2023 r. Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego.

Reklama