Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert Nr 14/2023 na realizację w roku 2023 zadania publicznego miasta w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert Nr 14/2023 na realizację w roku 2023 zadania publicznego miasta w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nabór od 07.06.2023 do 28.06.2023 13:00
Biuro Rady Miasta
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Żory, Biuro Rady Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Nr 14/2023 na realizację w roku 2023 zadania publicznego miasta w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 14/2023 na realizację w roku 2023 zadania publicznego miasta w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) –  „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”. 

 

1. Rodzaj zadania - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

a)  Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

Celem realizacji zadania jest  prowadzenie różnorodnych działań: informacyjnych, wspierających, promocyjnych i edukacyjnych na rzecz rodzicielstwa zastępczego, które spowodują:    

  • zwiększenie wiedzy i wzrost świadomości społecznej na temat rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • realne wsparcie dla już funkcjonującej rodziny zastępczej,
  • wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia nowych rodzin zastępczych.

 

Beneficjentami zadania są już funkcjonujące na terenie miasta rodziny zastępcze oraz zainteresowani mieszkańcy miasta Żory w szerokim spektrum wiekowym  i zawodowym. 

Zadanie jest zgodne z celami szczegółowymi Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Żory na lata 2023 – 2025, przyjętego uchwałą Rady Miasta Żory Nr 698/LIV/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama