Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn

Reklama
Nabór od 31.05.2023 do 22.06.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 435 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.

Forma: wsparcie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 01.07.2023 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na prowadzeniu noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w obiekcie przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu, który zostanie użyczony podmiotowi na czas realizacji zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zwany dalej MOPS.

Noclegownia zapewnia schronienie świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Funkcjonowanie noclegowni określa regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN.

O każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu podmiot realizujący zadanie powiadamia pisemnie kierownika Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu.

Podmiot realizujący zadanie zapewni nocleg osobom bezdomnym w sposób ciągły przez 7 dni w tygodniu od godzin wieczornych do porannych to jest od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku od 19:00 do 7:00. W wyjątkowych okolicznościach, na przykład ze względu na trudne warunki atmosferyczne czy chorobę stwierdzoną przez lekarza, osoba bezdomna może pozostawać w noclegowni całą dobę za zgodą kierownika placówki lub opiekuna dyżurnego.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama