Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Zorganizowanie półkolonii dla wrocławskich dzieci z niepełnosprawnościami 2023

Reklama
Nabór od 30.05.2023 do 21.06.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie półkolonii dla wrocławskich dzieci z niepełnosprawnościami 2023.

Forma: powierzenie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 03.07.2023 roku, zakończenie do 31.08.2023 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu minimum dwóch turnusów półkolonii w czasie ferii letnich dla dzieci z niepełnosprawnościami, mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych. Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 2,5 lat do 12 lat. Na podmiocie realizującym zadanie spoczywa obowiązek:

1. organizacji i przeprowadzenia minimum dwóch turnusów półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami,
2. zapewnienia odpowiedniego poziomu sprawowania opieki półkolonijnej dla dzieci z niepełnosprawnościami głębokimi, sprzężeniami oraz innymi niepełnosprawnościami,
3. organizacji półkolonii w obiekcie dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami,
4. zapewnienia specjalistycznej opieki dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, w tym pielęgniarskiej i innej, dostosowanej do potrzeb uczestników półkolonii, zwłaszcza potrzeb zdrowotnych.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama