Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program FEM: Dofinansowanie wsparcia przedsiębiorczości społecznej i podmiotów ekonomii społecznej - dłuższy termin składnia wniosków

Reklama
Nabór od 31.05.2023 do 26.07.2023 23:59
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Łączny budżet 87 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Młodzież, Osoby z niepełnosprawnościami
Działasz na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej? Do 26 lipca możesz ubiegać się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wprowadzania nowych usług dla mieszkańców. Pula środków na ten cel to ponad 87 mln zł. Nabory wniosków ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Do 26 lipca potrwają nabory wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna. Na wsparcie działań w obszarze mazowieckim regionalnym przeznaczone zostanie ponad 52 mln zł, natomiast wsparcie dla regionu stołecznego wyniesie 34,7 mln zł. Finansowanie pochodzi z funduszy europejskich oraz środków budżetu państwa.

„Ogłaszamy kolejne konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej z nowej puli środków dla Mazowsza. Tym razem dofinansowanie pomoże w rozwoju sektora ekonomii społecznej, a więc obszaru szczególnie ważnego dla rozwoju społeczności lokalnych i mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” – powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże w realizacji  usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej,
w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych. Na wsparcie mają szansę projekty dotyczące:

 • rozwoju partnerstw lokalnych na bazie doświadczeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych (zwłaszcza w obszarze usług społecznych oraz zielonej gospodarki),
 • wsparcia przedsiębiorstw społecznych we wprowadzaniu nowych usług, szczególnie w zakresie usług społecznych, czy działań w obszarach zielonej gospodarki i gospodarki odpadami (w tym recyklingu),
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora ekonomii społecznej.

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 mogą być również przeznaczone na działania
z obszaru:

 • reintegracji społecznej, zawodowej oraz readaptacji pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • świadczenia bezzwrotnego wsparcia finansowego na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
  w przedsiębiorstwach społecznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Projekty mogą realizować tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Dlatego o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub podmioty starające się o taki status. Uwaga! Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane wyłącznie z organizacjami posiadającymi wymaganą regulaminem akredytację.

Do kogo mogą być skierowane projekty?

Celem działań będzie wsparcie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego odbiorcami projektów mogą być m.in.: osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, absolwenci centrów lub klubów integracji społecznej, osoby starsze, czy mieszkańcy borykający się z zaburzeniami psychicznymi. Działania mogą dotyczyć osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Działania mogą obejmować także uchodźców, czy na przykład osoby opuszczające zakłady karne lub poprawcze.

Oddzielne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

Region warszawski stołeczny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-001/23):

 • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
 • Pula środków: 34,7 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-001-23/

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-002/23):

 • Subregiony: radomski, płocki, ostrołęcki, ciechanowski, siedlecki oraz żyrardowski
 • Pula środków: 52,4 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-002-23/

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej do 26 lipca za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza już 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM) z budżetem wynoszącym 9,5 mld zł.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

Gdzie szukać informacji?

Reklama