Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

I. edycja programu grantowego "Z Kobietami - Patriotkami"

Reklama
Nabór od 31.05.2023 do 31.12.2023 23:59
Fundacja Totalizatora Sportowego
e-mail: fundacjats@fundacja.totalizator.pl nr. kontaktowy: 571 770 973 (w godz. 9.00-13.00 pon-pt)
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
Program „Z Kobietami - Patriotkami” to autorski program Fundacji Totalizatora Sportowego. Główna idea, jaka przyświeca tej inicjatywie, to przywracanie pamięci o zasłużonych kobietach w dziejach Polski. Ten wielki rozdział historii jest wciąż nieodpowiednio zagospodarowany.

Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków do nowego programu grantowego „Z Kobietami - Patriotkami”.

Do celów programowych należy przede wszystkim wspieranie projektów nawiązujących do dokonań oraz zasług naszych rodaczek, a także wzmocnienie świadomości, jak ważną rolę odegrały w historii Polski. Zachęcamy organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.

Do celów programowych zalicza się:

  • propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne;
  • zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek;
  • promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym;
  • ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców;
  • uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej;
  • budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości;
  • zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski;
  • budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.

Składanie wniosków jest możliwe do końca 2023 r. lub wyczerpania środków finansowych. Na naszej stronie znajdują się pozostałe szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami:

Program "Z kobietami - patriotkami" | Totalizator Sportowy - Fundacja

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, podmioty lecznicze, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele niniejszego programu.

Reklama