Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Parkowe Marzenia 2023

Reklama
Nabór od 29.05.2023 do 20.06.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 36 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Parkowe Marzenia 2023.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Promowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży. Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 1 lipca 2023 roku, zakończenie do 31 grudnia 2023 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na prowadzeniu dodatkowych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych (w szczególności wsparcie w nauce), kulturalnych, krajoznawczych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży.

Adresatem zadania są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, mieszkająca i/lub ucząca się na terenie Wrocławia, w szczególności z Domu Dziecka ul. Parkowa 2.

Zajęcia mają być prowadzone w taki sposób, który umożliwić integrację dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem rówieśniczym. Powinny mieć formę i treść atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb uczestników oraz uwzględniać odkrywanie i rozwój indywidualnych zainteresowań beneficjentów.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama