Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Centrum Komunikacji Społecznej...

Reklama
Małe dotacje w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 29.05.2023 do 17.11.2023 14:55
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy m.st. Warszawy – Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej.

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl.

W przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym załącza do oferty kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na: tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy (ETO),

stronie internetowej https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/dostepnosc-srodkow-finansowych,

Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

 

Szczegóły realizacji zadania:

Wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni).

O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).

Miejsce realizacji: m.st. Warszawa.

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania..

Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama