Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „NIEBIESKO – NIEBIESCY”

Reklama
Nabór od 24.05.2023 do 15.06.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: „NIEBIESKO – NIEBIESCY”.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Pogłębianie wiedzy o zagrożeniach dotykających osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz w spektrum autyzmu i procedurach stosowanych w sytuacjach ich wystąpienia.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 26.06.2023 roku, zakończenie do 30.09.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie publiczne polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla wrocławskich służb mundurowych (między innymi Policji), opiekunów formalnych lub faktycznych oraz członków rodzin osób w spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną. Tematyka szkoleń obejmować będzie między innymi zagadnienia postępowania (zachowania) funkcjonariuszy w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu. Forma szkoleń uwzględnia zajęcia typu wykładowego oraz warsztatowego. Treść szkoleń uwzględnia:

A. zagadnienia teoretyczne dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu (między innymi specyfika funkcjonowania osób, reakcje emocjonalne, zachowania trudne, agresywne, komunikacja, komunikacja alternatywna);
B. zagadnienia praktyczne – warsztaty dla funkcjonariuszy, między innymi z udziałem osób w spektrum autyzmu, osób z niepełnosprawnością intelektualną, opiekunów, członków rodzin. Zakres tematyczny uwzględnia między innymi procedury policyjne, perspektywę funkcjonariuszy, perspektywę osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w spektrum autyzmu, opiekunów.
C. Aspekty bezpieczeństwa w sieci, w mediach społecznościowych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w spektrum autyzmu. Zagadnienia cyberprzestępstwa w kontekście ofiary i sprawcy (mimowolnego).

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama