Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających...

Reklama
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
Nabór od 07.06.2023 do 29.06.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zleconego zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty za pośrednictwem generatora wniosków witkac.pl. Oferty przesłane inną drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

W konkursie ofert nie mogą brać udziału: związki zawodowe i organizacje pracodawców, partie polityczne, europejskie partie polityczne, samorządy zawodowe oraz fundacje uytworzone przez partie polityczne, europejskie fundacje polityczne.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na ograniczaniu skutków niepełnosprawności poprzez organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Liczba imprez o charakterze kulturalnym/sportowym/rekreacyjnym - minimum 1 impreza.

Odbioracami zadania będą osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 5 czerwca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama