Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa...

Reklama
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - II nabór
Nabór od 25.05.2023 do 19.06.2023 23:59
Wydział Edukacji i Sportu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Edukacji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - II nabór.

Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.:,,Wspieranie realizacji Polityki Edukacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym związanym z przedsiębiorczością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych".

Łącznie na realizację ww. zadania przeznacza się w 2023 roku środki w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

Szczegóły konkursu zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym będącym załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wymóg konkursu dotyczący:

Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta rozumianego jako wkład własny (w tym pozyskany z innych źrodeł) w wysokości co njamniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji


 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama