Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu

Reklama
Nabór od 26.05.2023 do 16.06.2023 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 884/410/23 z dnia 22 maja 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ”Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 50 000,00 zł.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 26 maja do 16 czerwca 2023 r.

Wyniki oceny formalnej: od 6 lipca do 7 lipca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 5 września 2023 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 5 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama