Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pajacyk wsparcie żywnościowe w roku szkolnym 2023/2024

Reklama
Nabór od 22.05.2023 do 14.07.2023 16:00
Polska Akcja Humanitarna
W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorką programu Pajacyk-wsparcie żywnościowe Małgorzatą Kiedrowską Malgorzata.kiedrowska@pah.org.pl lub pod numerem telefonu: 573 834 601.
Łączny budżet 2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera od 1998 roku dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Program realizowany jest za pośrednictwem placówek oświatowych i świetlic, które działają na terenie całej Polski i prowadzą działania podczas roku szkolnego. UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości, dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz potrzebujące dzieci innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera od 1998 roku dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł.

Program realizowany jest za pośrednictwem placówek oświatowych i świetlic, które działają na terenie całej Polski i prowadzą działania podczas roku szkolnego. 

UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości, dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz potrzebujące dzieci innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

Wnioski konkursowe można składać od 22 maja do 14 lipca 2023 r. za pośrednictwem platformy Witkac.pl

Aby złożyć ofertę niezbędne jest założenie konta na platformie Witkac.pl.

Instrukcja tworzenia konta dostępna tutaj: 

2.instrukcja-tworzenia-konta-09-2021.pdf (witkac.pl)

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl link:

Konkursy / Pajacyk- wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2023/2024 - witkac.pl

INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI:

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (publicznych, niepublicznych, prywatnych) oraz samodzielnych świetlic środowiskowych, w których istnieje możliwość wydawania posiłków („Placówki”). Przez samodzielną świetlicę rozumie się taką, która nie podlega szkole.

ODBIORCY PROGRAMU:

Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA:

Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.

W ramach finansowania uznawane są koszty:

·       zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki

·       zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu

W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Jednostkowa stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 7,50 zł.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: 

Nabór do programu – Pajacyk

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Nabór do programu – Pajacyk, w zakładce „Wyniki” do 21 sierpnia 2023 roku.

Zapraszamy do aplikowania.

Reklama