Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
Nabór od 19.05.2023 do 12.06.2023 15:30
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Łączny budżet 13,2 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych w 2023 roku w formie wspierania zadań Powiatu Krośnieńskiego w obszarze:
-  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

szczegółowo określonym w "Programie współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022 - 2024".

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Szczegóły w załączonym pliku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama