Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Culture Helps – granty na projekty

Reklama
Nabór od 18.05.2023 do 31.05.2023 23:59
Insha Osvita
culture_helps@insha-osvita.org
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 5 tys. EUR
Cudzoziemcy, migranci
Program oferuje wsparcie organizacjom kulturalnym, które wspierają osoby zmuszone do przeniesienia się do bezpieczniejszych regionów Ukrainy lub innych krajów (biorących udział w programie Kreatywna Europa) z powodu wojny. Można otrzymać do 5000 euro na realizację projektów ukierunkowanych na integrację osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu wojny w Ukrainie. Program jest koordynowany przez ukraińską Insha Osvita i niemiecką organizację zusa.

Pomysł projektu musi koncentrować się na osobach wysiedlonych lub uchodźcach, poprzez kulturę wspomóc ich integrację w nowych kontekstach oraz wspierać ich zdrowie psychiczne. Dodatkowo w projekt powinien uwzględniać działania skierowane do rodzin i dzieci. Proponowane działania mogą mieć formę warsztatów, procesów współtworzenia, projektów edukacyjnych, arteterapii itp.

– to 4 nabory na dofinansowanie projektów, które zostaną ogłoszone w latach 2023-2024. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w październiku 2023 r. W każdym naborze zostanie przyznanych około 20 grantów
– oczekuje się, że 70% wszystkich dotacji zostanie wypłaconych w Ukrainie, 30% w krajach programu Kreatywna Europa.
– minimalna kwota dotacji to 2000 euro a maksymalna 5000 euro

Kryteria formalne:
– organizacja non-profit lub niezależna inicjatywa z siedzibą na Ukrainie lub w kraju Kreatywnej Europy. Aktywnie działająca na rzecz integracji przesiedleńców lub uchodźców z Ukrainy w nowych realiach i społecznościach poprzez kulturę, w szczególności rodzin i dzieci.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2023 r. o godzinie 23:59 .Wyniki procesu selekcji zostaną ogłoszone nie później niż 6 czerwca 2023 r. Działania w ramach tego naboru powinny zakończyć się do 30 października 2023 r.

Reklama