Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pajacyk- wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2023/2024

Reklama
Nabór od 22.05.2023 do 14.07.2023 16:00
Program Pajacyk
Łączny budżet 2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 mln PLN
Dzieci

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera od 1998 roku dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł.

Program realizowany jest za pośrednictwem placówek oświatowych i świetlic, które działają na terenie całej Polski i prowadzą działania podczas roku szkolnego.  

UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości, dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz potrzebujące dzieci innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI:

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (publicznych, niepublicznych, prywatnych) oraz samodzielnych świetlic środowiskowych, w których istnieje możliwość wydawania posiłków („Placówki”). Przez samodzielną świetlicę rozumie się taką, która nie podlega szkole.

ODBIORCY PROGRAMU:

Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA:

Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.

W ramach finansowania uznawane są koszty:

  • zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki
  • zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu

 

W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Jednostkowa stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 7,50 zł.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama