Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 22.05.2023 do 16.06.2023 23:59
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Paulina Rutkowska, email: paulina.rutkowska@nikidw.edu.pl, tel. 506 582 324, Joanna Turek, email: joanna.turek@nikidw.edu.pl, tel. 511 543 377.
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie, którego celem jest wzmacnianie i upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego, jak również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na organizację potańcówek na obszarach wiejskich na poziomie 100%, z maksymalną kwotą wsparcia do 10 000 zł. Przy realizacji Zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej), samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków rozpocznie się  22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca.

Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl

Reklama