Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych w drugiej połowie 2023 roku

Reklama
Nabór od 17.05.2023 do 12.06.2023 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych w drugiej połowie 2023 roku.

Realizacja niskobudżetowych wydarzeń kulturalnych (przedsięwzięć jednorazowych lub cykli), przyczyniających się do upowszechniania kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Śródmieście.
W ramach zadania możliwa jest realizacja zarówno projektów eksperymentalnych, niszowych, jak i kultywowanie form klasycznych.
Termin i miejsce realizacji projektu powinny być dopasowane do możliwości grupy docelowej mieszkańców Śródmieścia, wyznaczanych np. przez ich tryb życia, wiek, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania.
Wydarzenia w ramach projektów muszą mieć charakter otwarty i w miarę możliwości powinny odbywać się dla jak największej liczby bezpośrednich odbiorców z grupy docelowej.
W ofercie w miarę możliwości powinny być podane konkretne nazwiska artystów, przewidywanych do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego.
Zaleca się przedstawienie wariantu realizacji zadania w sytuacji ograniczeń działań spowodowanych pandemią.
Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania.
Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. (W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10 000,00 złotych).
Za koszty administracyjne należy uznać:
a) koszty dotyczące zaangażowania osób w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji zadania;
b) koszty obsługi księgowej, prawnej, kadrowej, kancelaryjnej, sekretarskiej;
c) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną realizacji zadania (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, koszty sprzątania);
d) koszty dokumentacji realizacji zadania;
e) opłaty bankowe;
f) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
g) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
h) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;
i) koszty ubezpieczeń i koszty ochrony.
Wyodrębnianie w kalkulacji kosztów dokumentacji fotograficznej powinno mieć miejsce jedynie w przypadku planowania przygotowania profesjonalnego fotoreportażu, który zostanie udostępniony publicznie. W takim przypadku wydatki na dokumentację fotograficzną należy wykazać w kosztach merytorycznych.
W przypadku przyznania dotacji i konieczności zaktualizowania oferty realizacji zadania publicznego nie mogą ulec zwiększeniu koszty administracyjne.
Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy 
o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.
Jeżeli przewidywane jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt. VI. oferty „Inne informacje”, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę.
Kryteria oceny ofert zostały podane w załącznikach do ogłoszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama