Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert Nr 13/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert Nr 13/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 18.05.2023 do 12.06.2023 13:00
Biuro Rady Miasta
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Żory, Biuro Rady Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Nr 13/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 13/2023

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkurs ofert  Nr  13/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w roku 2023.   

I.   Rodzaje zadań:

1. Ochrona i promocja zdrowia.

      a) „Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki szkolnej, mających na celu kształtowanie nawyków dbania o zdrowie”.

Celem głównym zadania jest kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie poprzez wyposażenie dzieci i młodzieży w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia oraz zapoznanie ich z tym co sprzyja i co zagraża zdrowiu.

 

     2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

     a) „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami informacyjno-edukacyjnymi oraz zagospodarowanie czasu wolnego zorientowanego na progres społeczny i profilaktykę uzależnień”.

W zakresie realizacji zadania oczekuje się:

  • zorganizowania pozalekcyjnych zajęć dla  dzieci i młodzieży  ze  środowisk  zagrożonych  różnego rodzaju  patologiami,
  • realizacji przez  osoby posiadające do tego kwalifikacje,  programu  profilaktycznego zawierającego  cele, które kształtują praktyczne umiejętności chroniące dziecko przed sięganiem po środki uzależniające w wymiarze co najmniej 5 godzin wg harmonogramu (sposób jego realizacji powinien mieć odzwierciedlenie w treści oferty),
  • prowadzenia listy uczestników zajęć.

 

Celem zadania jest  zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poza zajęciami szkolnymi  wraz z realizacją programu profilaktycznego o charakterz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama