Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy - Środki na realizację...

Reklama
Małe dotacje w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy - Środki na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 16.05.2023 do 07.06.2023 08:50
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje: w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r. na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o których mowa w art.4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora. 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małej dotacji:

  • wnioskowana kwota dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • Miejsce realizacji zadania - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 1097/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2021 r., nie ma obowiązku składania wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama