Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Punkt Powitalny w Centrum Seniorów "Dworcowa 3"

Reklama
Nabór od 16.05.2023 do 07.06.2023 16:00
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 60 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Bydgoszcz, BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Punkt Powitalny w Centrum Seniorów "Dworcowa 3".

CEL REALIZACJI ZADANIA

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która – we współpracy z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – będzie prowadziła bieżącą działalność informacyjną, doradczą i promocyjną Centrum Seniorów „Dworcowa 3”, jak również będzie wspierała organizację wydarzeń.

Głównym zadaniem wyłonionego podmiotu pozarządowego będzie zapewnienie w roku 2023 obsługi tzw. Punktu Powitalnego - punktu informacyjnego Centrum Seniorów, w wymiarze godzinowym na poziomie min. 1528 godzin (w tym: min.1360 godzin w tygodniu – od poniedziałku do piątku, 108 godzin w soboty oraz 60 godzin dodatkowych wg wcześniej uzgodnionego zapotrzebowania).

ZASADY, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT - ZOB. Zał. nr 1 Regulamin konkursu

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami: w odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama