Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusz Tutaj - nabór programów wspierających osoby z doświadczeniem migracji

Reklama
Nabór od 08.05.2023 do 04.06.2023 23:59
Ashoka
Natalia Dziedzic: ndziedzic@ashoka.org
Łączny budżet 180 tys. USD
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 18 tys. USD
Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Osoby w kryzysie bezdomności, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Tak jak w polskim społeczeństwie, wśród osób migrujących do Polski można wyróżnić grupy o wyjątkowych potrzebach. Bardzo często są to te same grupy, które już wcześniej - przed migracją - mierzyły się z barierami w dostępie do przyjaznych usług, wykluczeniem i dyskryminacją. Teraz, dodatkowo obciążone utrudnieniami wynikającymi z doświadczenia migracji, napotykają trudności z zaspokojeniem potrzeb. Dlatego w pierwszym naborze w Ścieżce Programy szukamy projektów, które: - wspierają osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym; - odpowiadają na potrzeby grup narażonych na wykluczenie; - stawiają na współpracę.

Trwa pierwszy nabór wniosków w Funduszu Tutaj - Ścieżka Programy. Do składania wniosków zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, szczególnie osób wykluczonych w ramach tej społeczności

Fundusz Tutaj to program Ashoki, który ma na celu niwelowanie barier społecznych, formalnych i kulturowych wśród osób przybywających do Polski. Chcemy zbliżyć się do wizji świata, w której każda osoba ma poczucie sprawczości i narzędzia, by zmieniać świat na lepsze. Pomysły objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu mogą być interwencjami w system edukacji, mieszkalnictwa, wsparcia szkoleniowego, dostępu do mentoringu, kursów językowych, wsparcia psychospołecznego, kultury oraz w wiele innych obszarów, w których zmiana wpłynie na integrację i spójność społeczną.

Kiedy i jak: nabór wniosków trwa między 8 maja a 4 czerwca, odbywa się przez formularz konkursowy (https://forms.office.com/r/LB0LxNgfSm)

Kto: organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Co: w Ścieżce Programy można uzyskać wsparcie finansowe (do 18 000 USD, w tym 1500 USD na działania zwiększające dostępność) na przekrojowe programy wspierające rezyliencję i dobrostan osób z doświadczeniem migracyjnym oraz pozafinansowe (sieciowanie, wsparcie merytoryczne oraz rozwojowe dla organizacji i zespołów)

Cele i kryteria: wspieranie dobrostanu oraz integracji osób wykluczonych w ramach społeczności z doświadczeniem migracyjnym. Istotnym elementem jest wzmacnianie współpracy. Więcej szczegółów w Podręczniku Grantowym na stronie Funduszu Tutaj http://fundusztutaj.pl

Źródło: Ashoka
Reklama