Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs dotacyjny: Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Reklama
Nabór od 09.05.2023 do 08.06.2023 23:59
Fundacja PZU
tel.: 22 582 30 63
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”. Jego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

W konkursie dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r. (dalej „Projekt”).

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”.

Termin składania wniosków przez wnioskodawców upływa 08.06.2023 r. (decyduje data złożenia wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/).

Źródło: Fundacja PZU
Reklama