Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realziację zadań publicznych w 2023 r. (działalność na rzecz dzieci i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realziację zadań publicznych w 2023 r. (działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży)
Nabór od 05.05.2023 do 26.05.2023 15:00
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 55 tys. PLN
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realziację zadań publicznych w 2023 r. (działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży).
  1. Nazwa zadania konkursowego:

„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Środa Wielkopolska – półkolonie w mieście”.

Możliwe jest dodanie tytułu tematycznego zadania.

  1. Forma realizacji zadania: Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania (dofinansowania w części lub powierzenia (finansowanie w 100%) z udzieleniem dotacji. Za wsparcie uznane będzie zadanie, w którym  oferent, poza wnioskowanymi środkami finansowanymi z dotacji, zadeklaruje inne środki finansowe na realizację zadania.

 

Opis zadania:

 

Zadanie obejmuje:  organizację stacjonarnych form wypoczynku (półkolonie letnie na terenie Gminy Środa Wielkopolska) w okresie wakacji letnich w roku szkolnym 2022/2023. Organizacja wypoczynku winna być zorganizowana co najmniej w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku i obejmujących w jednym turnusie minimum 5 dni, w których organizowane będą zajęcia. W przypadku wypoczynku stacjonarnego (półkolonie), czas zajęć winien obejmować co najmniej 5 godzin dziennie. Zajęcia winny być zorganizowane w grupach (min. 15 osób w jednej grupie), z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych co do organizacji wypoczynku dzieci.

W ramach zadania winny być zorganizowane różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe (sportowe, plastyczne, artystyczne, zajęcia tematyczne i inne), prowadzone w obiektach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych). Dopuszcza się zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych poza obszar miasta Środa Wielkopolska w celu odkrywania lokalnych miejsc, poznawania ich walorów turystycznych oraz historii – jedna wycieczka jednodniowa w ramach jednego turnusu.

Zorganizowany wypoczynek winien także promować działania mające na celu kształtowanie aktywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, sprzyjających ich rozwojowi oraz kształtowania postaw obywatelskich, szacunku do innych, samodzielności, kreatywności itp.

W ramach realizacji zadania organizator winien zorganizować co najmniej jeden turnus, dla jednej grupy.

Grupą docelową (adresatami) zadania są dzieci i młodzież szkolna w wieku od 7 roku życia do 15 roku życia, zamieszkałe wyłącznie na terenie Gminy Środa Wielkopolska; odbiorcami zadania mogą być także dzieci i młodzież przybywającej z Ukrainy, a które przebywają na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Termin realizacji zadania: Termin realizacji uwzględniający sprawy organizacyjne: od dnia 16 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r. z zastrzeżeniem, że wypoczynek dzieci i młodzieży ma być zorganizowany w okresie pomiędzy 26 czerwca, a 31 sierpnia 2023 roku.

Miejsce realizacji zadania: główne zajęcia winny być zorganizowane na terenie miasta Środa Wielkopolska (z uwagi na dostępność i logistykę).

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania należy przyjąć wskaźnik, iż dofinansowanie na jednego uczestnika, nie może wynosić więcej niż 65 zł na jeden dzień organizowanego wypoczynku (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania).

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT zawierająca warunki realizacji zadania wraz ze sposobem jego finsnasowania, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia 68/2023 - składając ofertę należy zapoznać się z pełną treścią ogloszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama