Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2023

Reklama
Nabór od 21.04.2023 do 15.05.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2023.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania  niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Rodzaj zadania :    Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2023

Odbiorcami zadania: dzieci i młodzież, z terenu m. Radomia, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie m. Radomia. Obozy powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia sportowego w szczególności dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe.

Obowiązkowy rezultat zadania: liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zorganizowanych zgrupowaniach sportowych.  

                                                                         

Termin realizacji zadania od  24.06. 2023 r. do 31.08.2023 r. 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.   wynosi  250.000   zł.

W 2022 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 0 zł

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie                      

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama