Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

XVI edycja konkursu grantowego „Na Dobry Początek!”

Reklama
Nabór od 20.04.2023 do 31.05.2023 23:59
Fundacja BGK
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Dzieci
Fundacja BGK rozpoczęła rekrutację do XVI edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!”. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie form innowacyjnej edukacji jak i zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku lat 2-9.

Od tego roku zapraszamy szkoły oraz przedszkola publiczne do składania wniosków bezpośrednio. Oprócz tych organizacji, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.

O programie

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektu,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Kto może złożyć wniosek:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • publiczne szkoły podstawowe
 • publiczne przedszkola

I ścieżka:

 • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka:

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 maja. Wyniki rekrutacji poznacie 5 września.

Źródło: Fundacja BGK
Reklama