Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/WEA/2023/067 Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz...

Reklama
BDO/WEA/2023/067 Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Nabór od 25.04.2023 do 17.05.2023 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 55 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2023/067 Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego..

Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych będzie polegało na:

1. organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na: oprawy artystyczne uroczystości, druk plakatów i zaproszeń, zakup kwiatów, wynajem sali i nagłośnienie, przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody rzeczowe,

 

2. upamiętnianiu miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na pomniki, obeliski, tablice, epitafia, renowację pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy, zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,

 

3. Działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na przygotowanie i druk materiałów dokumentujących czyny, zbrojne i działalność niepodległościową oraz doznane represje, upamiętnianie wydarzeń historycznych, miejsc oraz postaci związanych z walką o niepodległość i suwerenność Polski w kraju
i za granicą, poprzez działalność wystawienniczą i filmową.

Dopuszcza się realizację zadania w przestrzeni miasta jak i w alternatywnej formie on-line. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć związanych z realizacją przedmiotowego zadania, powinna być dostosowana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, jak również uwzględniać wszelkie obostrzenia związane z COVID-19. W przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w zaplanowanej formie, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian zakresu  planowanych działań i przedsięwzięć w umowie. Planowana do realizacji oferta winna uwzględniać gotowość do reagowania za zmienne potrzeby i/lub warunki otoczenia.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama