Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023

Reklama
Nabór od 20.04.2023 do 12.05.2023 15:00
Departament Przedsięwzięć i Stypendiów
Łączny budżet 32 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci

 Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem” na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022, poz. 2463 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach dwóch obszarów. 

Obszar 1: Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą:

- przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli poza granicami Polski,

- przedsięwzięcie obejmuje także dofinansowanie ofert, które dotyczą dofinansowania działalności szkół polonijnych prowadzonych na terenie Polski,

Obszar 2: „Wypoczynek letni” - Organizacja projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowaniu tożsamości narodowej:

- przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności pogłębiających znajomość języka polskiego w czasie wydarzeń czy turnusów
z wyłączeniem okresu nauki w szkołach i przedszkolach poza granicami Polski.

Podmiot zgłaszający się do otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do zapoznania się
z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama