Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Animator Sportu
Nabór od 20.04.2023 do 12.05.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Animator Sportu.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

ZadanieAnimator Sportu

 

Termin realizacji od 5 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Zadanie polega na organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w miejscu zamieszkania w okresie  wakacji letnich ( lipiec – sierpień ). Zatrudnieni w tym celu animatorzy sportu mają za zadanie zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne w szczególności w oparciu  o udostępnioną oświatową bazę sportowo-rekreacyjną na terenie Radomia. Zajęcia powinny odbywać się przez min 5 dni w tygodniu oraz 25 godz./tydz. W ramach realizacji zadania dopuszcza się przeznaczyć dotację  w szczególności na: wynagrodzenia animatorów,  zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, wynajem obiektów sportowych. Oferta zajęć powinna być ogólnodostępna i obejmować teren całego Radomia. Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie  w realizacji zadań podobnego typu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. wynosiło 100.000 zł.
W 2023 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 120.000 zł.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.    

 Obowiązkowy rezultat zadania:

liczba lokalizacji, na których będą odbywać się zajęcia, liczba godzin zajęć

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama