Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 79/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Upowszechnianie i...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 79/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku
Nabór od 20.04.2023 do 11.05.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 30 tys. PLN
Kobiety
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 79/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert nr 79/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku

 

  1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

1.

Systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka – upowszechnianie i ochrona praw kobiet

69 380 zł

90 000 zł

    II. Opis zadania publicznego

Zadanie: Systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka – upowszechnianie i ochrona praw kobiet.

1. cel zadania:

- przeciwdziałanie dyskryminacji wobec kobiet,

- wzmocnienie pozycji i roli kobiet w życiu publicznym,

- aktywizacja kobiet w życiu społecznym,

- wsparcie kobiet w życiu społecznym i rodzinnym,

- wzrost bezpieczeństwa kobiet w życiu rodzinnym i publicznym,

- zwiększenie świadomości i zaangażowania kobiet w życiu publicznym.

2. proponowane rezultaty zadania:

- liczba beneficjentek,

- liczba warsztatów, konferencji i seminariów tematycznych,

- liczba akcji informacyjno-edukacyjnych,

- liczba godzin udzielonego wsparcia

 

III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

  1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 15 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 15 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  3. Oferent może ubiegać się w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert o maksymalną kwotę dotacji w wysokości: 30 000,00 zł. 

IV.Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do  11 maja 2023 r.
  2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (adres ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wziss@um.poznan.pl oraz dw. edyta_kasprzak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 16 maja 2023 r. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama