Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs minigrantów NOWEFIO 2023 - Dolny Śląsk

Reklama
Nabór od 21.04.2023 do 19.05.2023 23:59
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Łączny budżet 150,197 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

Miejscem realizacji zadania jest województwo dolnośląskie. Wszystkie działania projektu będą ograniczone wyłącznie do terenu tego województwa.

Grupą docelową projektu są organizacje zajmujące się działalnością społeczną na Dolnym Śląsku. W ramach tej grupy Wnioskodawca zamierza wspierać młode organizacje pozarządowe, czyli te organizacje lub podmioty, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni  zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. złotych. W ramach projektu wspierane również będą grupy nieformalne. Są to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych samodzielnie lub wspólnie z Patronem - inną organizacją pozarządową.

W konkursie możliwa jest realizacja wniosków w kategorii ogólnej, czyli wszystkich projektów społecznych realizowanych na Dolnym Śląsku - na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska i jego społeczności. W ramach konkursu przeznaczymy na realizację projektów kwotę co najmniej 150.000,00 złotych. Projekty będą musiały zmieścić się w kwocie 10.000,00 złotych dotacji. Planujemy przyznać minimum 15 dotacji.

Każdy z Wnioskodawców może złożyć dwa wnioski w konkursie. Jednak łącznie kwota wnioskowanych dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 złotych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama