Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 18.04.2023 do 10.05.2023 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 5. Warszawska Olimpiada Seniorów.

Organizacja 5. Warszawskiej Olimpiady Seniorów – wydarzenia sportowo-rekreacyjnego o charakterze olimpiady sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji sportowej w co najmniej 7 z wymienionych dyscyplin (pływanie, bieganie na dystansach (na bieżni), pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z broni pneumatycznej, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie, tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, brydż). Możliwe jest rozszerzenie oferty o dodatkowe dyscypliny, konkurencje, aktywności i atrakcje, wzbogacające atrakcyjność imprezy. Uczestnicy – warszawscy seniorzy (60+) w 4 kategoriach:

1. 60-69 rok życia,

2. 70-75 rok życia,

3. Powyżej 76 roku życia,

4. Open.

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w okresie poprzedzającym imprezę we współpracy z Warszawską Radą Seniorów, Dzielnicowymi Radami Seniorów, Warszawskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Klubami Seniorów w Dzielnicach m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic m.st. Warszawy, Ośrodkami Sportu i Rekreacji w Dzielnicach m.st. Warszawy, jednostkami m.st. Warszawy działającymi na rzecz seniorów.

W formularzu ofertowym, w pkt III.3 – syntetyczny opis zadania należy przedstawić informację o proponowanych sposobach informowania i rekrutacji uczestników imprezy.

Zapewnienie obiektów do realizacji zadania pozostaje w gestii m.st. Warszawy. Obiekty udostępnione zostaną we wrześniu 2023 r.

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrana tylko jedna oferta.

Warunki jakie muszą spełnić oferent ubiegający się o dotację:

 • posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu,
 • przeprowadzenie naboru do w udziału w wydarzeniu,
 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry doświadczonej w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi,
 • zapewnienie opieki i pomocy osobom uczestniczącym w zawodach,
 • zapewnienie należytej promocji imprezy.

Oferent jest zobowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia imprezy.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
 • wynajem urządzeń i sprzętu sportowego,
 • wyżywienie i napoje dla zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),
 • obsługę techniczną,
 • obsługę sędziowską,
 • ubezpieczenie OC imprezy,
 • opiekę medyczną,
 • transport uczestników/sprzętu,
 • zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, koszulki, maskotki, drobne upominki),
 • dystrybucja materiałów promocyjnych.

B: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% dotacji,
 • przygotowanie, zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery, ekrany led, nośniki outdoorowe) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama