Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie DZIAŁAŃ POMOCOWYCH NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA TORUNIA poprzez realizację w roku 2023 przedsięwzięć związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną oraz integracją z lokalnym środowiskiem
Nabór od 17.04.2023 do 08.05.2023 23:59
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 200 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie DZIAŁAŃ POMOCOWYCH NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA TORUNIA poprzez realizację w roku 2023 przedsięwzięć związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną oraz integracją z lokalnym środowiskiem.

I. Przedmiot konkursu 

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta Torunia poprzez realizację przedsięwzięć związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, działalnością edukacyjną i wychowawczą oraz integracją dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej.
 2. Celem realizacji zadania jest :
 1. integracja dzieci pochodzących z Ukrainy z lokalną społecznością;
 2. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączona z działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną;
 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy;
 4. kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadanie objęte konkursem obejmuje elementy:
 1. aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży ukraińskiej i polskiej;
 2. realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną;
 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy.

 2.Zadanie objęte konkursem powinno być realizowane m.in. poprzez:

 1. warsztaty,
 2. konkursy,
 3. spotkania integracyjne połączone z nauką języka polskiego,
 4. wydarzenia integracyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 5. zajęcia komputerowe z zakresu robotyki, programowania,
 6. pikniki, gry miejskie,
 7. zawody sportowe,
 8. zajęcia artystyczne, kulturalne,
 9. wycieczki po mieście, uwzględniające ofertę toruńskich jednostek kulturalnych.

Wszystkie proponowane w ofercie przedsięwzięcia muszą zakładać udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej, jak i dzieci pochodzących z Ukrainy, przy czym minimum 50 % uczestników powinny stanowić dzieci pochodzące z Ukrainy;

    3.Przy wyborze ofert preferowane będą zadania służące:

 1. integracji społecznej dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej;
 2. organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną;
 3. motywowaniu dzieci i młodzieży do aktywności i rozwijania pasji i uzdolnień;
 4. pogłębianiu, rozszerzaniu i wzbogacaniu wiedzy i umiejętności;
 5. zachęcaniu dzieci i młodzieży do uczestnictwa w różnych formach pracy pozalekcyjnej.

4. Oferent wykonujący zadanie będzie zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

5. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie realizacji zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023

 1. Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości 200 000,00 zł.  
 2. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
 1. zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem,
 2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,
 3. Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama