Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok w obszarze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 17.04.2023 do 08.05.2023 23:59
Powiat Ciechanowski
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Ciechanowski, Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego określonych w "Programie współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyutku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" w obszarze w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadań przeznacza się kwotę 50 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama