Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert Gdański Urząd Pracy - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2023

Reklama
Nabór od 14.04.2023 do 08.05.2023 23:59
GUP - Gdański Urząd Pracy
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, GUP - Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Gdański Urząd Pracy - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2023.

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 100 000 .
Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.
Termin składania ofert mija 08.05.2023 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 11.05.2023 r.
Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. Lastadia 41. Merytorycznych konsultacji udziela: p. Dorota Rakowska, tel. 58/743 14 34 , e-mail: dorota.rakowska@gup.gdansk.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela:  p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/743 13 21, e-mail: agnieszka.lemme@gup.gdansk.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama