Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia
Nabór od 14.04.2023 do 11.05.2023 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 164 tys. PLN
Do 96% dofinansowania
Dotacje od 1 do 164 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  1. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  2. wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  3. realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku,
  4. wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  5. wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  6. wspieranie działań  utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
  7. realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  8. wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama